Kontakt

Email

Telefón

Európska Bezpečnostná Agentúra, s.r.o. (EBA, s.r.o.)

Čučoriedková 20277/15C,
821 07, Bratislava

IČO: 44 552 394
DIČ: 2820000502
IČ DPH: SK2820000502

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 56230/B, Slovenská republika

Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Strážna služba: PS 001771