Komplexné služby
v oblasti ochrany
a bezpečnosti

Bezpečnostné
a informačné
služby

Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a poskytovanie služieb informátora.

Služby kybernetickej bezpečnosti

Najlepší odborníci certifikovaný v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ovládajúci dostupné technológie a profesionálne riešenia.

Špeciálne služby
a poradenstvo

Špecifické služby v oblasti ochrany informácii a bezpečnej komunikácie.

Technické služby

Vývoj a výroba zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu.

Nezávislá, bezpečnostná a konzultačná firma

Ktorá vykonáva svoje podnikateľské aktivity zákonne, čestne a eticky, apoliticky a spravodlivo voči všetkým zúčastneným stranám a subjektom.